Kê khai hải quan

Số Hotline: 0978906093

GML cung cấp dịch vụ, giải pháp tốt nhất đến quý khách hàng

Dịch vụ của chúng tôi

Dịch vụ giá trị gia tăng

  Thông quan hàng nhập khẩu / xuất khẩu

  Tư vấn luật hải quan

  Áp thuế nhập khẩu cho những tài sản cố định

  Giám sát môi giới hải quan tại nhà máy

  Thuế nhập khẩu / Hoàn thuế VAT

  Kiểm tra chứng từ