Hướng dẫn hạ container hàng xuất qua ứng dụng Smartport

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN SMARTPORT LÀM LỆNH TẠI CẢNG GEMALINK 
Đối với các khách hàng mới chưa có tài khoản Smartport, vui lòng làm theo hướng dẫn sau đây: 
 

Bước 1: Điền thông tin vào Phiếu Đăng Ký sử dụng hệ thống cảng thông minh Smartport. 
        => Tải Mẫu đăng ký tài khoản tại mục " Tải về ": https://gml.gemadept.com.vn/ho-tro/bieu-mau

 

Bước 2: Nộp / gửi Phiếu đăng ký đã có chữ ký và đóng dấu cùng bản photo Giấy Phép Kinh Doanh (không cần công chứng) về văn phòng Cảng Gemalink: 
   - Địa chỉ: Ấp Tân Lộc, Phường Phước Hòa, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BR-VT
   - Nội dung: Đăng ký sử dụng Smartport
   - Người nhận: Phòng Markerting - 0978.247.846

Hoặc gửi trực tiếp ở Phòng Thương Vụ Cảng 
 

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký, Gemalink sẽ lập tức đăng ký, kích hoạt tài khoản và thông báo đến Quý khách hàng thông qua tài khoản Email đã điền trên mẫu đăng ký.

 

HƯỚNG DẪN LÀM LỆNH HẠ CONTAINER HÀNG XUẤT TRÊN ỨNG DỤNG SMARTPORT

Quý khách hàng vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm để được hướng dẫn chi tiết các bước khi làm lệnh trên Smartport: