Hướng dẫn quy trình kiểm hoá/ kiểm dịch/ hun trùng tại cảng Gemalink

Nhằm phục vụ cho quá trình thực hiện dịch vụ tại cảng Gemalink được vận hành thông suốt cũng như giúp khách hàng có thể nắm được các thủ tục và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết khi đến cảng, Gemalink đã tổng hợp và ban hành quy trình kiểm hóa/ kiểm dịch/ hun trùng như sau:

Quý khách hàng vui lòng tải file " Phiếu đăng ký kiểm hóa/ kiểm dịch/ hun trùng " đính kèm theo link: https://gml.gemadept.com.vn/ho-tro/bieu-mau/