Hướng dẫn quy trình lấy container rỗng tại cảng Gemalink

Nhằm phục vụ cho quá trình làm hàng tại cảng Gemalink được vận hành thông suốt cũng như giúp khách hàng có thể nắm được các thủ tục và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết khi đến cảng, Gemalink đã tổng hợp và ban hành quy trình lấy container rỗng qua đường cổng như sau: