Quy định an toàn lao động

GEMALINK EMERGENCY NUMBERS

AN NINH

+84 972471910

AN TOÀN

+84 972474541

Y TẾ

+84 972474704

KHAI THÁC

+ 84 963532342

KĨ THUẬT

+ 84 962473450

NHÂN SỰ

+84 868247301

 

THÔNG TIN AN TOÀN VÀ AN NINH CHO KHÁCH THAM QUAN

 • Vui lòng giữ thẻ khách tham quan khi ở trong cảng. Bắt buộc phải có thẻ khi vào khu vực hạn chế của cảng
 • Không được phép sử dụng đồ uống có cồn và ma túy trong cảng
 • Cấm quay phim và chụp ảnh trong cảng
 • Đứng cách xa các thiết bị đang di chuyển và máy móc đang hoạt động ít nhất 10 m

Lưu ý: Camera an ninh ghi hình 24/24 trong Cảng

Nhà thầu, Nhà cung cấp, Khách hàng, Đại lý

 • Bảo vệ kiểm tra tại cổng cảng khi khách đến
 • Cấm mang đồ uống có cồn vào cảng
 • Vui lòng chỉ hút thuốc tại khu vực quy định
 • Yêu cầu tuân thủ mọi hướng dẫn của giám sát an toàn và an ninh của cảng
 • Yêu cầu cung cấp biện pháp, quy trình thi công đảm bảo an toàn, giấy phép làm việc, đánh giá rủi ro đã được phê duyệt trước khi tiến hành công việc
 • Thiết bị, máy móc và các công cụ phải đáp ứng đầy đủ quy định về an toàn để sự dụng mới được phép đem vào cảng
 • Nhà thầu phải bố trí ít nhất một giám sát an toàn có đủ năng lực khi thực hiện công việc trong cảng
 • Phải tuân thủ tất cả các yêu cầu được liệt kê trong giấy phép làm việc, phương án thi công an toàn và bản đánh giá rủi ro
 • Chịu trách nhiệm duy trì các biện pháp kiểm soát an toàn và bảo vệ môi trường trong khu vực làm việc
 • Luôn luôn mặc áo phản quang, giầy bảo hộ, mũ bảo hộ trong khu vực làm việc
 • Phải cài dây an toàn khi lái xe trong cảng