Hướng dẫn quy trình đóng rút hàng hoá tại cảng Gemalink

1. Khách hàng đăng ký đóng/rút/sang hàng tại Gemalink trước qua email chậm nhất 24 giờ:

Yard.pln@gemalink.com.vn

Cargo.pln@gemalink.com.vn

Gate.pln@gemalink.com.vn

Cms@gemalink.com.vn

Ops@gemalink.com.vn

 

Tiêu đề mail theo mẫu: ĐĂNG KÝ CHUYỂN BÃI ĐỂ ĐÓNG / RÚT / SANG HÀNG CHO CONTAINER SỐ … / TÊN KHÁCH HÀNG / NGÀY GIỜ ĐĂNG KÝ

Nội dung mail: Ghi rõ thông tin của container cần đóng/rút/sang hàng bao gồm:

 • Số container
 • Loại container, loại hàng hóa, nhập / xuất,…
 • Bill of lading hoặc số booking hoặc D/O (nếu có)
 • Ngày giờ dự kiến
 • Thông tin địa chỉ xuất hóa đơn
 • Các yêu cầu kèm thêm (nhân công, thuê xe nâng,…)

2. Cảng sẽ xác nhận ngày giờ và hẹn kế hoạch cũng như hướng dẫn các yêu cầu khác qua email

3. Phòng thương vụ sẽ thông báo tất cả các chi phí liên qua email

4. Khách hàng liên hệ hotline bộ phận chuyển bãi 0978908545 để kiểm tra thông tin container đã được chuyển ra khu vực riêng để đóng / rút / sang hàng

5. Khách hàng liên hệ phòng thương vụ để đóng tiền và đăng ký phiếu cắt seal (bắt buộc). Hotline: 0967247158

6. Khách hàng đăng ký danh sách nhân viên / công nhân tới cảng để thực hiện tác vụ qua email cảng và phòng an toàn (HSSE@gemalink.com.vn)

7. Khi tới cảng như lịch hẹn, khách hàng cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết cho bộ phận cổng cảng và phòng thương vụ, gồm:

 • Tờ khai hàng nhập / hàng xuất
 • Mã vạch
 • Công văn xin đóng / rút / sang hàng tại cảng (có xác nhận của hãng tàu và hải quan)
 • Bill of lading / booking / D/O (bản chính còn hạn + 1 bản photo)
 • Đóng tiền hoặc nộp phiếu thanh toán đã đóng tiền
 • Phiếu cắt seal

Sau đó khách hàng nhận phiếu tác vụ / phiếu cần từ phòng thương vụ

8. Bộ phận điều độ hướng dẫn / giám sát quá trình đóng / rút / sang hàng

9. Sau khi thực hiện xong tác vụ đóng / rút / sang hàng, khách hàng báo điều độ để xác nhận tình trạng hàng hóa và tình trạng container 

10. Khách hàng trình lại phiếu tác vụ / phiếu cần cho phòng thương vụ / cổng cảng để cập nhật seal mới, ký xác nhận bấm seal và phiếu EIR

*** Lưu ý:

 • Đối với phần đổi tên tàu xuất sang tàu khác (nếu là hàng xuất) thì khách hàng thông báo ngay sau khi xong việc đóng rút
 • Khi tới cảng thực hiện tác vụ vui lòng trang bị đồ bảo hộ