Sứ mệnh - Tầm nhìn

  Mục tiêu phát triển của Cảng Gemalink: 

Cảng nước sâu quy mô hàng đầu cả nước và trung tâm trung chuyển của khu vực