Xếp dỡ container tại cầu tàu

Số hotline: 0978906093

Với 800 m cầu bến cho tàu mẹ và 230 m cầu bến dành riêng cho sà lan và tàu feeder ở giai đoạn 1, đảm bảo tiếp nhận cùng lúc 2 tàu mẹ, Gemalink luôn đảm bảo tình trạng hàng hóa thông suốt, hạn chế tình trạng kẹt cầu bến phổ biến tại khu vực Cái Mép hiện nay.

Cùng với hệ thống, trang thiết bị hiện đại nhất Việt Nam điển hình như giàn cẩu STS, RTG theo tiêu chuẩn Châu Âu thì Gemalink là Cảng đạt được hiệu suất khai thác ở mức cao nhất tại Cái Mép – Thị Vải. Việc hàng hóa giải phóng nhanh sẽ giúp khách hàng tiết kiệm rất nhiều chi phí, thời gian cho các công đoạn liên quan khác.