Xưởng sửa chữa

Số Hotline: 0978906093  

VỆ SINH, BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA CONTAINER

Gemalink hiện có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, nhân viên chuyên nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ vệ sinh, bảo trì và sửa chữa container khô & lạnh. Hệ thống dịch vụ luôn sẵn sàng 24/7 nhằm đáp ứng nhu cầu tại cảng mọi thời điểm với chi phí tốt nhất và chất lượng cao nhất.

Containers khô

Containers đặc biệt

 Foot Standard (Dry Cargo) 20' x 8' x 8'6''

 40 Foot Standard (Dry Cargo) 40' x 8' x 8'6''

 40 Foot Standard (Dry Cargo) 40' x 8' x 8'6''

 20 Foot Insulated 20' x 8' x 8'6''

 40 Foot Insulated 40' x 8' x 8'6''

 20 Foot Tank 20' x 8' x 8'6''

 20 Foot Open Top 20' x 8' x 8'6''

 40 Foot Open Top 40' x 8' x 8'6''

 20 Foot Flat Rack Collapsible 20' x 8' x 8'6''

 40 Foot Flat Rack Collapsible 40' x 8' x 8'6''

Container lạnh

 Foot Reefer 20' x 8' x 8'6''

 40 Foot Reefer 40' x 8' x 8'6''

 40 Foot Reefer High Cube 40' x 8' x 9'6'