Hạ tầng cảng

Thông tin chung

Trang thiết bị

 •   Chiều dài bến sà lan: 230m (giai đoạn 1)
 •   Chiều dài bến chính: 800m (giai đoạn 1)
 •   Độ sâu trước bến: -16.5m
 •   Diện tích: 72 ha (tổng 2 giai đoạn)

 

 •    Cẩu bờ (FCC): 5 cẩu cho sà lan. 
  • ​​​​​​​Sức nâng: 40T
 •    Cẩu giàn STS (loại Super Post Panamax): 8 cẩu
  • Sức nâng:
   • 65T (dùng ngáng)
   • 85T (hàng rời - hàng quá khổ)
  • Tầm với: 70m (25 hàng container)
  • Chiều cao nâng trên mặt cầu cảng: 50m (10 lớp container trên boong tàu)
 •    Cẩu bánh lốp (E-RTG): 24 cẩu
  • Sức nâng: 41T (dưới khung chụp)
 •    Xe đầu kéo chuyên dụng làm hàng container: 66 xe
 •    Xe nâng Container rỗng: 4 xe
 •    Xe nâng Container hàng: 2 xe  ​​​​​​​
 •    Xe nâng Forklift: 8 xe