Hướng dẫn quy trình nhận container hàng nhập tại cảng Gemalink

Nhằm phục vụ cho quá trình làm hàng nhập tại cảng Gemalink được vận hành thông suốt cũng như giúp khách hàng có thể nắm được các thủ tục và chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cần thiết khi đến cảng, Gemalink đã tổng hợp và ban hành quy trình nhận container hàng nhập qua đường cổng như sau: