Kiến thức logistics

🚢💰 Các loại phí trong một lô hàng xuất nhập khẩu 💰🚢

[ {{formatDate('2024-06-10T02:32:32.983Z')}}]

🌍 Xuất nhập khẩu hàng hóa là một trong những hoạt động phức tạp, cần trải qua nhiều khâu và sự tham gia của nhiều bên liên quan. Chính vì thế, bên cạnh các khoản chi phí chính thức được liệt kê trên Hợp đồng ngoại thương, doanh nghiệp nhập khẩu phải chịu thêm một số khoản phí trong xuất nhập khẩu và phụ phí phát sinh khi vận chuyển.

 

other

{{item.title}}

[ {{formatDate(item.date)}}]