Tin tức

Cuộc hội ngộ lần thứ hai giữa CMA CGM và Evergreen tại Cảng Gemalink

[ {{formatDate('2023-07-24T00:00:00.000Z')}}]

Vừa qua, Gemalink lại chứng kiến cuộc hội ngộ lần thứ hai của hai hãng tàu nằm trong cùng liên minh Ocean Alliance - CMA CGM và EVERGREEN khi hai tàu EVER FRONT và CMA CGM PRIDE cập bến và cùng nhau khai thác an toàn.

Trước đó không xa, Gemalink cũng cùng lúc khai thác EVER LUNAR (chuyến tàu đầu tiên của tuyến dịch vụ TPA) và CMA CGM G. WASHINGTON.

Gemalink luôn tự hào về khả năng khai thác, giải phóng nhiều tàu cùng một lúc nhưng vẫn đảm bảo về mặt thời gian, chất lượng dịch vụ và an toàn.

 

 

 

 

other

{{item.title}}

[ {{formatDate(item.date)}}]