Cảng nước sâu quy mô hàng đầu cả nước và trung tâm trung chuyển của khu vực

2021
Vận hành chính thức
200000 DWT
Cỡ tàu tiếp nhận
800 m
Chiều dài cầu bến chính
72 ha
Tổng diện tích
230 m
Chiều dài bến sà lan
3 triệu TEU/năm
Công suất
-16.5 m
Mớn nước

Bản đồ kết nối cảng Gemalink

Trung tâm dịch vụ khách hàng

  • Đăng kí đóng rút và kiểm hóa
  • Đổi lệnh nâng / hạ vỏ, hàng
  • Dịch vụ Logistics
  • Dịch vụ kho bãi
  • Thanh toán

Tổng ĐàiTin Tức - thông báo