Cảng nước sâu quy mô hàng đầu cả nước và trung tâm trung chuyển của khu vực

31
Năm kinh nghiệm
2400000 Teus/năm
Công suất
200000 DWT
Cỡ tàu
-15.5 m
Mớn nước
1150 m
Chiều dài bến dài nhất
8
STS
72 ha
Diện tích

Bản đồ kết nối cảng Gemalink

Trung tâm dịch vụ khách hàng

  • Đăng kí đóng rút và kiểm hóa
  • Đổi lệnh nâng / hạ vỏ, hàng
  • Dịch vụ Logistics
  • Dịch vụ kho bãi
  • Thanh toán

Tổng ĐàiTin Tức - thông báo